Ziektebeleid

Ziektebeleid

Om te beoordelen of jouw kind wel of niet naar Plutokids kan komen of kan blijven, wordt er gekeken naar de volgende aspecten:

* de gezondheid en het welbevinden van het kind

* de gezondheid van de andere kinderen, de groepssamenstelling en het dagprogramma.

Een kind dat zich niet goed voelt, verdient extra zorg en aandacht, die in de groep soms moeilijk te bieden is. Een kind dat in lichte mate ziek is en hier weinig hinder van ondervindt, kan gewoon naar de opvang komen. Als jouw kind zich echter zó vervelend voelt dat het medische hulp nodig heeft of beter af is als het in de nabijheid van de ouders is, word je verzocht om het kind op te halen. Het is voor mij niet mogelijk om het zieke kind langdurig op schoot te houden, terwijl het daar wel behoefte aan heeft. Bovendien heeft een ziek kind vaak meer behoefte aan rust. Kan het niet voldoende tot rust komen op Plutokids, dan kan dit het genezingsproces negatief beïnvloeden.

Als een kind ziek is, is het belangrijk na te gaan of de gezondheid van de andere kinderen hierdoor in gevaar komt. Als de ziekte besmettelijk is, dan kan dit het geval zijn. In zo’n geval kan het zo zijn dat jouw kind Plutokids tijdelijk niet mag bezoeken. Het thuishouden van een kind moet wel zinvol zijn. Bij veel ziekten is de fase van besmettelijkheid namelijk al voorbij op het moment dat jouw  kind zich ziek gaat voelen. In veel gevallen kan het kind dan wel naar Plutokids komen. De ouders van de andere kinderen worden geïnformeerd over de heersende ziekte.

Of ik een ziek kind voldoende aandacht kan bieden, hangt mede af van de groepssamenstelling en van de andere kinderen. Als een kind bijvoorbeeld last heeft van ontstoken ogen en naar de opvang komt, is er op dat moment wellicht voldoende ruimte en tijd om het adequaat op te vangen en te zorgen voor een goede hygiëne. Dit wordt lastiger als er meer kinderen last hebben van een ontstoken oog. Zo kan het dus gebeuren dat er bij dezelfde ziekteverschijnselen verschillend gehandeld wordt. Per situatie wordt in overleg met jou bekeken wat mogelijk is.

Bij koorts beoordeel ik hoe het kind zich voelt, of het mee kan doen in de groep en hoeveel verzorging en aandacht het nodig heeft. Bij verhoging (vanaf 38° C) of koorts worden de ouders telefonisch op de hoogte gebracht, zonder daar direct consequenties aan te verbinden. Belangrijk is dus wel dat je te allen tijde telefonisch bereikbaar bent.

Wanneer kan een kind NIET naar Plutokids komen:

* wanneer het waterpokken heeft, pas als de blaasjes zijn ingedroogd

* wanneer het krentenbaard heeft

* wanneer het een andere besmettelijke ziekte heeft